Razrabotki

Проблеми за социална интеграция на ромите в България

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - разработка

Съдържание:

 1. Увод
 1. Проблеми на социалната интеграция на ромските малцинства
 2. Проблемни области в социалната интеграция на ромите

3.1. Бедност и социално подпомагане

 1. 2. Проблеми при реформи за увеличаване на заетостта

3.3. Достъп до качествено образование

3.4. Жилища, условия на живот и сегрегация

3.5. Проблемът с  Приобщаването на ромите

 1. 4. Рамкова програма за равноправното интегриране на ромите в българското общество
 1. Елемениране на дискриминацията спрямо ромите в България
  • Защита от дискриминация

5.1.1. Създаване на държавен орган за предотвратяване на дискриминацията.

5.2. Икономическо развитие

5.2.1. Трудова заетост

5.2.2. Социално подпомагане

5.2.3. Оземляване

5.3. Здравеопазване

 • Териториално устройство на ромските квартали

5.5. Образование

 1. 6. Защита на етническата специфика и културата на ромите в България
 1. 7. Присъствие на ромите в националните медии
 1. Обща оценка на икономическите ефекти от интеграцията на ромите
 1. Заключение

 

Използвана литература:

 1. Лиежоа, Жан-Пиер, Роми, цигани, чергари, С., 1995
 2. Леков, К. Социална политика, С., 2002
 3. Леков, К. Основи на социалната работа, Благоевград, 2003
 4. Леков, К. Проблеми на труда, С., 1994/4
 5. Маришнякова, Е., В. Попов, Циганите на България, С., 1995
 6. Маришнякова, Е. В. Попов, Студии и романи, С., 1994
 7. Маришнякова, Е. В. Попов, Аспектите на етнокултурната ситуация в България, С., 1995
 8. Младенов, Т., Е. Кантарджиева, Бедност, доходи, социално подпомагане, С., 1999
 9. Паризов, П., Социални дейности – управление и организация, С., 2004
 10. Проданов, В. Глобалните проблеми и съдбата на България, С., 1999
 11. Закон за социално подпомагане.
 12. Закон за насърчаване на заетостта.
 13. Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, МТСП, С., 2003
 14. Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане.