Razrabotki

ПРОБЛЕМИ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЪВ ФРАНЦИЯ

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Презентация - 29 слайда

Съдържание:

  1. 1. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ОБРАЗОВАНИЕТО  В РАЗЛИЧНИ РАВНИЩА  НА ОБУЧЕНИЕ
  2. ОБЩЕСТВЕНО -ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА
  3. 3. НОРМАТИВНА БАЗА
  4. 4. ИЗТОЧНИЦИ

1.Бижков, Г. Н. Попов.“Сравнително образование”, С., издателство во на СУ “Кл. Охридски”, 1994

2.Попов, Н., Г., Бижков “Образователни системи в Европа”, С., Университетско изд-во “Св. св. Кл. Охридски”, 1997

3.Михова, М. Образователните системи на страните от Г7 + Русия, Пловдив, 2015