Razrabotki

Проблеми на устойчивото развитие на образованието в Италия

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Презентация - 26 слайда

ИЗТОЧНИЦИ: 

1.Попов, Н., Г., Бижков “Образователни системи в Европа”, С., Университетско изд-во “Св. св. Кл. Охридски”, 1997

2.Михова, М. Образователните системи на страните от Г7 + Русия, Пловдив, 2015