razrabotki

Проблемни икономически и социални зони при формиране на пазара на образователни услуги

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - разработка/реферат

 Съдържание:

 1. Увод
 2. Икономически зони на образованието

2.1. Основните икономически функции в образованието са следните:

21.1. Делегирани от държавата дейности

2.1.2. Местни дейности

 1. Икономическо значение на качество на образователния процес
 2. Икономически функции в образованието в социалната зона
 3. Пазар на образователни и социални услуги
 4. Заключение

Литература:

 1. Акад. Митрополитски М. - "Териториални системи в средното образование" - София, 1990 г,
 2. Министерство на Образованието, Науката и Технологиите, отдел "Професионално образование" - "Професионалното образование в България - състояние, проблеми, перспективи".
 3. Проф. Бижков Г. - "Методология и методи на педагогическите изследвания" - София, 1995г.
 4. “Актуални проблеми на икономиката на образованието" - издание на НИНО, София, 1990 г., сборник.
 5. Министерство на образованието - "Образование и професия" -София, 1994 г.
 6. Божков Н., - "Дидактика" – Благоевград.