Razrabotki

Проблемът за морала като антиприрода на човека във философията на Ф.Ницше

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

8 страници - реферат

Резюме:

Въпросът за морала е съществено важен за развитието но човечеството. Трудно би могло да се посочи дали обществото изгражда своите ценности или се развива на вече установените такива. Текущият текст има за цел да изясни какво представляват досегашните ценности, да покаже тяхната овехтялост и най-вече да предизвика едно преосмисляне на това, което човек разбира под ценно и необходимо.

Може да приемем, че моралът възниква на базата на човешкия опит, в което не би имало нищо притеснително, ако не бе станал фундамент  за възникването на различни религиозни и политически платформи. Възникнал в племенните общности като регулативен орган, той пуска своите пипала към всяка една сфера от човешкия живот, имайки за цел подобряването на човека. Фридрих Ницше посочва, че: „През всички времена са искали да подобрят човечеството; това подобряване преди всичко се е наричало морал.“(5,87) , а  „отглеждането на един вид човек е наречено подобряване.“ (5,88) Ако моралът има някакви функции и цели, то те могат да бъдат сведени до една – подчиняване, опитомяване, дресиране, обезличаване, заробване, затриване на човешкото в човека или просто – т. нар. подобряване..........

Използвана литература:

  1. Георгов,И.,2008, Лекции по история на философията.Универс.изд. Св.Климент Охридски, София.
  2. Канавров,В.,2011, Пътища на метафизиката Кант и Хайдегер. Изд. Изток- Запад, София.
  3. Ницше,Ф.,2007, Тъй рече Заратустра. Изд. Захарий Стоянов, София.
  4. Ницше,Ф.,2002, Отвъд доброто и злото. Изд.Захарий Стоянов, София.

5. Ницше,Ф.,2004, Залезът на кумирите. Изд.Захарий Стоянов, София