Razrabotki

Проблемът на информационна сигурност и възможности за тяхното решение

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - теоретична разработка

Съдържание: 

  1. Същност на информационните технологии
  1. Промени в информационното общество
  1. Заплахи в киберпространството
  1. Политика и процедури за информационна сигурност и защита на класифицираната информация

Използвана литература

  • Бояджиева, Ю., Компютърна престъпност, МВР, НИКК, София, 2004.
  • Иванов, В. Интелигентната система за национална сигурност. Възможности, подходи, решения. С., 2014.
  • Семерджиев, Ц., Сигурност и защита на информацията, Класика и Стил, София, 2007.
  • Петришки, Г., Защита на класифицираната информация – въпроси и отговори, Симолини, София, 2006.
  • Фондация „Национална и международна сигурност“. Научни трудове. Том първи. С., 2014