Razrabotki

Прогнозирането и планирането като функция на държавата. Национално планиране

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници

Съдържание

 1. Въведение
 2. Национално планиране
 3. Видове национални планове и програми и участници в тяхното разработване
 4. Обект на национално планиране
 5. Роля на националното планиране и взаимодействието му със системата на регулиране на стопанската дейност
 6. Взаимодействие между националното планиране и системата на регулиране на стопанската дейност
 7. Съдържание на националните планове
 8. Организиране на националното планиране
 9. Разработване на държавния бюджет
 10. Заключение

Литература:

 • Димов, И., Р. Мадгерова, М. Ушева, Д. Златева, Д. Янева. Планиране в сферата на икономиката“, УиН „Неофит Рислски“,Благоевград., 2011
 • Манов, В. Прогнозиране и планиране развитието и функционирането на икономическите системи, УиН „Стопанство“, С., 2001
 • Найденов, Н. Прогнозиране и планиране. УнИ „Стопанство“, С., 200, С. 36-37