Razrabotki

Прогнозиране развитието на социалната сфера

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание

  1. Увод
  1. Прогнозиране развитието на социалната сфера
  1. Метод за дългосрочно планиране в социалната сфера. Метод Делфи
  1. Заключение

 

Литература:

  1. Димов, И., Р. Мадгерова, М. Ушева, Д. Златева, Д. Янева. Планиране в сферата на икономиката“, УиН „Неофит Рислски“,Благоевград., 2011
  2. Илиева, С, Метод Делфи при прогнозиране на бъдещите рискови групи в българското общество, В: Бъдеще на социалните услуги в България. Футурологична прогноза. Изд. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с. 21– 36, Шумен, 2012, ISBN 978-954-577
  3. Илиева, С,Световен опит за приложимост на Метод Делфи в социалната сфера на обществото, Научна сесия на НВУ "В. Левски", Факултет А, ПВО и КИС, 2012,ISBN1313-7433