razrabotki

Програми за кариерно образование

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

10 страници - реферат

Съдържание

 1. Програми за кариерно образование

          1.1. Средства и програми при управление на кариерата

1.2. Програма „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“

 1. Видове институции участнички, нормативна база по отношение регламентиране дейността на кариерните консултанти, oотговорни власти
 2. Подготвителни програми за кариерни консултанти
 3. Въведени методологии за работа при кариерното консултиране
 4. Методи за оценка/ определяне на уменията
 5. Финансиране на системата

 

Литература:

 • Вачкова, Е. И колектив, Ефективно управление на човешките ресурси, С., 2005
 • Гратън, Л., Жизнена стратегия, Класика и стил, С., 2003
 • Каплан, Р., Стартегически карти, Класика и стил, С., 2006
 • Рибарска, Е., В. Василев, Публичен мениджмънт, Бон, Бл., 2009
 • Шарланова, В. „Световното кафене” – иновативен метод за кариерно развитие на педагогическите кадри. Във: Сборник статии: „Национален педагогически форум с международно участие". Стара Загора. 2008.
 • Шарланова, В. Идентифициране и валидиране на знания, умения и компетенции. Във: Сборник доклади: Международна научна конференция „Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшето образование”. Бургаски свободен университет, 2008.