Razrabotki

Програми за контрол и превенция на гнева и агресията в предучилищна възраст

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

Съдържание

 1. Въведение
 2. Агресия и агресивно поведение при децата
 3. Програми за контрол и превенция на гнева и агресията в предучилищна възраст
 4. Препоръчителни правила за работа с деца с агресивни прояви
 5. Насоченост на превантивната възпитателна педагогическа работа
 6. Заключение

Литература:

 • Балабанова М., Конфликтното поведение в детската градина-тревожна реалност В: Детето, неговото семейство и неговата детска градина. Юбилеен сборник на к-ра Пр. педагогика”, УИ, Благоевград, 2006
 • Военкинова, Ж. Безделието – проводник на агресия и насилие. – Предучилищно възпитание, 2007, № 7.
 • Дончева, Ю. Модели за преодоляване на агресивното поведение. – Предучилищно възпитание, 2009, № 4.
 • Езекил, Л., П. Коман. Контрол на агресията в процеса на социализация на детето. – Предучилищно възпитание, 2006, № 7.
 • Митева, П. Социално-педагогически аспекти на агресията при деца в частното училище. – Педагогика, 2001, № 6.
 • Стаматов, Р. Детска агресия, ИК „Хермес”, Пловдив, 2008.
 • Тох, Е. Агресивните хора. Кеймбридж, 1980.
 • Факирска, Й. Профилактика на агресията чрез формиране на нагласи за толерантно поведение. – Предучилищно образование, 1996, № 7.
 • Христова, Р. Превенция на детската агресия чрез използване на интерактивни техники. – Във: Водим бъдещето за ръка (Първа национална среща по предучилищно възпитание и подготовка). Ловеч, 2008.