razrabotki

Продължаващо професионално обучение в специален туризъм и био-производство.

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - изследване чрез анкета

Съдържание:

  1. УВОД
  2. ТЕОЕРТИЧНА ЧАСТ

Продължаващото професионално обучение

  1. АНКЕТА

Анкетното проучване се организира във връзка с изграждане на система за развитие и подражание на продължаващото професионално обучение на човешки ресурси заети в сферата на био-производството и специалния туризъм.

Целта на анкетното проучване е да се проучат възможностите за достъп и предлагане на професионално обучение на служители заети в сферата на специалния туризъм и био-прозиводството за постигане на сравнимост с европейските практики в тази област.

Анкетата съдържа 19 въпроса

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ