Razrabotki

Проектиране дейността на работната група

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 17 страници

Съдържание:

  1. Същност на дейността проектиране на работната група

2.Предмет на дейността "Проектиране дейността на работната група".

2.1. Проектиране дейността на труд  в организацията

2.2.  Проектиране на дейността на труда на работното място

2.3. Фактори на външната среда

2.4. Фактори на вътрешната среда

  1. Целите на дейността "Проектиране на дейността".
  2. Взаимни връзки на проектирането дейността на труда.
  3. Характеристика на проектираната дейност на работната група
  4. Оценяване на проектната дейност за работните задачи
  5. Насоки за оптимизиране на проекта на дейността на работата на работната група
  6. Заключение

Използвана литература:

1) Караманска, Д., И. Йошовска, „Психично натоварване и ергономичен подход за проектиране на ефективна човешка дейност”, С., 2007.

2) Караманска, Д., „Техническа използваемост на продуктите и системите”, С., 2007.

3) Караманска, Д., П. Карамански, „Евристични принципи при проектиране и методи за оценяване ергономичноста и използваемостта на техническите системи”, С., 2006.

4) Колчагова, Б., „Мениджмънт на човешките ресурси”, С., 2006.