razrabotki

Проектиране на видеонаблюдение на двуетажен магазин

Продажна цена Цена 60.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

37 страници - курсова задача

Съдържание

 • Увод
 • Цел на курсовата задача
 • Задачи за проектиране на целта
 • Анализиране на заданието и конкретизиране на въпроси със заявителя
 • Избор на оптимални компоненти на системата, осигуряващи постигане на договорената цена със заявителя
 • Постигане на висока степен на сигурност
 • Етапи на проектиране
 • ПЪРВИ ЕТАП: Концептуално ( системно)проектиране
 • Анализ уязвимости на обекта и съществуващата система за сигурност.
 • Разработване принципи за комплексна защита на обекта
 • ВТОРИ ЕТАП: Предпроектно обследване на обекта
 • Концепция за сигурност на обекта
 • Определяне категорията на обекта за охрана
 • Създаване на модел на нарушителя
 • Оценка вероятността от реализация на нападения и заплахи
 • Оценка потенциални загуби при реализация на нападение
 • Оценка ефективността на съществуващата система за сигурност
 • Изясняване на възможностите за енергозахранване на системата
 • Комуникации- наличие на комуникации в обекта, подземни ккомуникации, оптични планове за тях
 • Здание- план на зградата и околността, топологията и архитектурни особености на обекта, маршрут на кабелните трасета.
 • Трети етап: работно проектиране