Razrabotki

Проектиране на къща за гости „Парадайс“

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 20 страници + илюстрации 

Съдържание:

 1. Въведение.
 2. Проект за строеж на къща за гости „Парадайс“
 3. Финансиране на проекта
 4. Площ на проекта
 5. Проучване на терена за строеж на къщата за гости.
 6. Транспорт.
 7. Наличие на подпочвени води.
 8. Възможности за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване.

III. Изграждане на къщата за гости.

 1. Цели на проекта
 2. Помещения в къщата за гости
 3. Инсталации в къщата за гости.
 4. Категоризация на средствата за подслон или местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение.
 5. Изводи

Литература:

1.Стамов С., Й. Алексиева – „Хотелиерство” , Пловдив 1999 г.

 1. Наредба №2 обнародвана в Държавен вестник бр. 39 от 12.05.2004 г.;
 2. Интернет страници:

- http://www.google.com

- http://www.dir.bg

- http://www.hit.bg

- http://www.all.bg

- http://www.astalavista.com

- http://www.yahoo.com

- http://www.top.bg

- http://www.need.bg

- http://www.search.com

- http://www.gbg.bg