razrabotki

Проектиране на оптичен линиен тракт

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - курсова работа

Съдържание

I.Структурна схема на оптичен линиен тракт

II.ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

  1. 1. Параметри свързани с оптичното влакно на оптичния кабел;
  2. 2. Параметри свързани с цифровата система;

III.ОСНОВНИ ЕТАПИ В МЕТОДИКАТА НА ПРОЕКТИРАНЕТО

  1. 1. Определяне на основните параметри на разпространение на оптичния сигнал по оптичното влакно;

1.1. Съотношение на коефициента на пречупване;

1.2. Числова апаратура;

1.3.  Характеристична (нормирана) честота;

1.4.  Брой на модите разпространяващи се в световода;

1.5.Критична честота;

1.6.Критична дължина на вълната;

1.7.Загуби на енергия от поглъщане на сърцевината ;

1.8.Загуби на енергия от поглъщане в обвивката;

1.9.Загуби от разсеиване;

1.10.Общи загуби;

1.11.Загуби в инфрачервената област на оптичния диапазон;

1.12.Граници на изменение на фазовата скорост;

1.13.Граници на изменение на вълновото изменение;

  1. 2. Определяне на затихването на оптичния сигнал при строителните дължини на оптичния кабел;

2.1.Определяне на загубите на оптичната енергия при въвеждането и в оптичното влакно;

2.2. Определяне на затихването в съединенията на строителните дължини на оптичния кабел;

  1. 3. Определяне на дължината на регенераторните участъци;

3.1.Тактовата честота на линийния сигнал на тракта fТ ;

3.2.Общото затихване на оптичните сигнали в оптичния тракт;

3.3.Енергитичен потенцял на оптичния тракт;

  1. ЗАДАЧА

1.Изходни данни;

2.Изчисления;