razrabotki

Проекти за автономно управление на българските земи след Априлското въстание (1876г.)

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

18 страници - разработка

Съдържание:

I. Увод

II. Основно изложение

 1. Изграждане институциите на третата българска държава

III. Нов подем на идеи, програми и проекти след Априлското въстание

1.Дипломатическа мисия на Марко Балабанов и Драган Цанков (автономия за българите в предела на Османската империя)

 1. Проектът Bulgarie на Тодор Бурмов:
 2. План за организация на България , или проектът „Скайлър – Церетелев“
 3. Проект за организация на България на граф Игнатиев
 4. Политическа програма на Централния комитет в Русе и Прорамата на българските искания
 5. „Желанията на българите“ на Тодор Бурмов и архива на Форин офис
 6. Прокетът „Желанията на българската нация“
 7. Проектът „Солсбъри“
 8. Сравнителен анализ на проектите за автономно управление на България след Априлското въстание (1876г.)

Използвана литература:

 • Баева, Искра и Евгения Калинова. Следвоенното десетилетие на българската външна политика (1944-1955). С., 2003.
 • Калинова, Евгения и Искра Баева. Българските преходи 1939-2002. С., 2002.
 • Конобеев, В.– Проекти за държавно устройство на България (1876г.) – В: Българското възраждане и Русия. С.: Наука и изкуство, 1981,121-139
 • Паев, К. – Търновската конституция в светлината на балканския конституционализъм от XIX век С.: Сиби, 2016
 • Петков, П. – Идеи за държавно устройство и управление в българското общество 1856-1879г. В.Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2003
 • Планове и програми в национално-освободителното движение през Възраждането. Сборник документи. Съст. Г. Плетньов и Ив. Стоянов. В.Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 1998.
 • Христов, Хр. Два проекта за държавно устройство на България от 1876г. – Изв. на инст. за история, Т. 16-17.С.: БАН, 1966, 479-497.