Razrabotki

Проект. Да работим заедно за светло бъдеще на лицата с увреждане

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

7 страници - проектно предложение

Проектното ми предложение е да се обединят всички работещи в сферата без значение дали са центрове или училища, защото, най-важното е бъдещето на децата/лицата с увереждане.

Въвеждаща част

         Настоящото проектно предложение има за цел да укрепи принципите и правилата за поведение, които следва да бъдат спазвани от членовете на „Сдружение с нестопанска цел за работещите с деца/лица с увреждане“ при осъществяване на техните права и задължения във връзка с дейността им за подобряване на достъпа до образование на учениците с увреждания, подобряване на качеството на обучението и подкрепата на учениците,  децата /лицата с увреждания, независимо от вида и степента на увреждането и какъв вид учебно заведение посещават – специално училище или ресурсен център.

         Етичният кодекс се прилага от всички членове на организацията, както в процеса на осъществяване на дейността им, така и при взаимоотношенията с трети лица. Предметът на дейност на проектното предложение е в съответствие с целите на сдружението и средства за постигането им, необходими за подобряване на достъпа до образование на учениците с увреждания, подобряване на качеството на обучението и подкрепата на учениците, децата/лицата с увреждания, независимо от вида и степента на увреждането и учебното заведение, което посещават.