Razrabotki

Проект: „Живот в страх. Домашно насилие.“

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

Съдържание:

 1. Въведение
 1. Описание на случай
 1. Анализ
 1. Решение
 1. Дълбочинното интервю с представител неправителствена организация 
 • Дълбочинно интервю
 1. Заключение

 

Библиография:

 • Ангелова 2008: Ангелова, К. Устойчиво развитие и социална политика. // Икономика и мениджмънт. Научни трудове на Русенския университет, том 47, серия 6.1. Русе: Русенски университет "Ангел Кънчев", 2008, с. 80-84.
 • Брайкова 2000: Брайкова, Т. Теория на социалната политика. София: Парадигма, 2000.
 • Воденичаров, П. 2002: Закон и контрол, мъжественост и насилие. Дискурси на престъпността, Изд. “Корект”, Благоевград
 • Златанова, В. 2001: Домашното насилие. София: Унипрес ЕООД
 • Петрова-Димитрова, Н. Социална педагогика, или педагогика на социалната работа, С., 2014
 • Механджийска, Г. Активност на студентите в практическото обучение по метода на социалната работа// Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“. Факултет по педагогика. Книга Социални дейности, том. 101
 • Цветкова, Т. 2009: Домашно насилие, Национален форум на професионалистите по здравни грижи - РК-Шумен, 09.10-10.10.2009, Шумен, Сборник резюмета, 56