Razrabotki

Проект за емпирично-правно социологическо изследване

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници

Съдържание:

 1. I. Въведение
 1. II. Анализ на емпирично-правно социологическо изследване
 2. Определяне на конкретна тема:
 3. Определяне целта на изследването
 4. Определяме обхвата на изследването.
 5. Подготовка на въпросника за изследването. Изработка на инструментариума
 6. Определяне методиката за събиране на информацията
 7. Определяне методиката за събиране на информацията
 8. Обработка на информацията

 

III. Изводи и заключения

 1. IV. Примери за девиантно поведение, което не е престъпление

Използвана литература:

 • Наумова, С., Социология на правото. Исторически традиции и перспективи на развитие. С., БАН. 2012.
 • Наумова, С., Социология на правото - актуални проблеми и перспективи. Юридически свят, 2000, №1.
 • Наумова, С., Правно-социологически параметри и емпирични характеристики на антидискриминационното правосъзнание. - Правна мисъл, 2011, №1, с.71-95.