razrabotki

Проект. Извънкласно четене в начална училищна възраст

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

18 страници - проект

     Съдържание:

I. Теоретична част

 1. Въведение
 2. Извънкласни организационни форми
 3. Методика на организация и провеждане на извънкласните дейности
 1. Изложение на проекта
 2. Работа по проект като извънкласна дейност
 3. Изложение
 4. Тема и провеждане на проекта

3.1. Животът и творчеството на Иван Вазов

 1. Тема и провеждане на проекта

4.1. Животът и творчеството на Елин Пелин.

III. Заключение

 

Литература:

 1. Никифорова Р., Книга за учителя по литература за 4.клас, София, Просвета, 2005
 2. Папанчева Р., Димитрова Кр., Използване на екипната работа при интегриране на технологиите в началното училище, СУ „ Св. Кл. Охридски“, София, 2007
 3. Попов Вл. и др., Читанка за 4.клас, София, Просвета
 4. Петрова В., Работа по проект, Стара Загора, Кота, 2003
 5. Танкова Р., Методика на началното обучение по български език и литература, Пловдив, Сема, 2001
 6. Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2015 – 2020 г.)