Razrabotki

Проект: Насилието в училището

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - проект

Съдържание:

 1. Въведение в проблема
 1. Насилието и агресивно поведение в училище
 1. Анализ на случай (насилствено поведение)
 1. Проведено изследване „Насилие в училище“
 1. Програма за преодоляване и превенция на насилие и агресията в началната училищна възраст
 1. Препоръки
 1. Заключение

Литература:

 • Гълъбов, А.,(2008). Девиантното поведение в училищна среда. София.
 • Иванов, И.,(2013). Агресията и насилието в училище. В сп. Педагогика т.85 (1) (2013), 43-44.
 • Стаматов, Р.,(2008). Детска агресия. Ик.„Хермес”, Пловдив.
 • Стаматов, Р.,(2014). Детска психология.Ик.„Хермес”, Пловдив.
 • Тасевска, Д.,(2015). Как да работим с агресивни деца. Издателска къща РААВЕ.
 • Тодоров, Й.,(2017). Агресия при деца от ранна до предучилищна възраст.
 • Чурукова, Л. (20015) Педагогика на девиантността. Благоевград.