razrabotki

Проект. Право на образование на детето

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - изследователски проект

Съдържание:

 1. I. Правото на образование като ценност в ценностната система на детето
 2. Традиция. Култура. Възпитание.
 3. Права и ценности
 4. Правата на детето в образователните ценности.
 1. II. Анкета с децата. Анализ на отговорите. Изводи
 2. Анкета

Анкетата с децата включва следните въпроси:

 • Разбираш ли смисъла на думата „право”?
 • Как мислиш, имат ли децата права?
 • Можеш ли да посочиш някои от тях?
 • Родителите имат ли права?
 • Можеш ли да посочиш някои от тях?
 1. Анализ на отговорите на децата
 2. Изводи

Литература:

 • Българо-италиански симпозиум: Образованието днес - образование за утре - Образователни стандарти и детско творчество - (с. 90), Университетско издателство „СУ „Св. Кл. Ох­ридски", С., 1999.
 • Национална конференция ОМЕП: Правата на детето - интеркултурен диалог и образование. - Социокултурните взаимодействия в предучилищното образование, Бургас, 2001.
 • Русинова, Е. Творчеството - поле за иновации в предучилищното образование. Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски", ФНПП, том 92,2001.
 • Списание „Предучилищно възпитание” , бр.6-7, 2002.