Razrabotki

Проект: „Сигурност у дома. Домашно насилие“

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

Съдържание:

 1. Въведение
 1. Описание на случай от практиката
 1. Анализ
 1. Решение
 1. Заключение

Използвана литература:

 1. Златанова, В., Домашното насилие, Изд. “Унипрес”, С., 2001.
 2. Златанова, В., Нелегитимно насилие, ИК “Квазар”, С., 2004.
 3. Спасовска, Л., променящият се брак в България, Акад. Изд. “Проф. Марин Дринов”, С., 2002.
 4. Петрова-Димитрова, Н. Социална педагогика, или педагогика на социалната работа, С., 2014
 5. Цветкова, Т. 2009: Домашно насилие, Национален форум на професионалистите по здравни грижи - РК-Шумен, 09.10-10.10.2009, Шумен, Сборник резюмета, 56
 6. Фотев, Г., Жените: равноправие, различие и неравенство. В: Жените: справедливост днес. Ред.: Фотев, Г. и Стоилова, Р., С., 2000.