Razrabotki

Проект: Социална работа с жертви на домашно насилие

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници

Съдържание:

 1. Въведение
 1. Описание на случай
 1. Анализ
 1. Решение
 • Социална работа със жертвата на домашно насилие
 • Предикатно поле за реализация на групов процес
 • Превенция на домашното насилие
 1. Изводи
 1. Заключение


Използвана литература:  

 • Българския тълковен речник, 2004.
 • Варгас, Г. и кол. Отговорност на държавата за домашното насилие. София, 2000.
 • Златанова, В. Нелегитимно насилие. ИК “Квазар”, С., 2004.
 • Леков, К., Основи на социалната работа, Благоевград, 2003 г.
 • Материали, предоставени от Фондация „SOS - семейства в риск”.
 • Механджийска, Г. Активност на студентите в практическото обучение по метода на социалната работа// Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“. Факултет по педагогика. Книга Социални дейности, том. 101
 • Спасовска, Л., променящият се брак в България, Акад. Изд. “Проф. Марин Дринов”, С., 2002.