Razrabotki

Проект. Тема: Гражданското образование в детската градина

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Проект - 21 страници 

Съдържание

 1. Въведение
 2. Теоретично представяне на проблема
 3. Емпирично изследване
 4. Цел, задачи, обект, предмет и методи на изследване
 5. Провеждане на емпирично проучване (Методът на изследване е чрез анкетни карти насочени към детските учителите)
 6. План-конспект (открита педагогическа практика)
 7. Изводи и обобщения
 8. Използвана литература

 

Използвана литература

 • Балкански, П., 3. Захариев. Въведение в гражданското образование. София. ИК „Ласка" 1998.
 • Балкански П. Развитие на идеята за гражданско образование. 95-96.
 • Георгиева, С., „Компоненти на възпитанието” Русе, 2010.
 • Дончева И. Правата на детето през погледа на детето. Е-сп. „Педагогически форум“, бр.1./2017.
 • Захариев, 3. Въведение в гражданското образование, София, 1998 г. ИК„ Ласка”
 • Иванов, И. Въпроси на гражданското образование, Шумен, 2000 г.
 • Юл, Й. Твоето компетентно дете, издателство „Жанет 45“, Пловдив, 2011 г.