Razrabotki

Промоция и профилактика на женското здраве

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 19 страници

Съдържание

 1. Същност и характеристика на женското здраве
 2. Женското здраве като обособена част на общественото здраве

2.1. Половоориентиран подход в общественото здраве

2.2. Фактори влияещи върху женското здраве

 1. Детерминанти на женското здраве
 2. Рискови фактори влияещи на женското здраве
 3. Профилактика на женското здраве

5.1. Първичната профилактика

5.2. Профилактика на женското здраве през различните етапи на развитие

 1. Репродуктивен период и сексуално здраве (15-44 г.)

6.1. Сексуално здраве

6.2. Майчино здраве

6.3. Полово преносими заболявания

 1. Репродуктивно здраве и семейно планиране
 2. Програма за профилактика на женското здраве

8.1. Програмите за профилактика на женското здраве и ролята на акушерката

 1. Заключение

Използвана литература:

 1. Борисов, В., С. Попова, Л. Георгиева,К.Шопова,Промоция на здравето,С., 1999
 2. Василев, Н, Наръчник за здравни специалисти „Семейно планиране“, С., 2001
 3. Воденичаров, Ц., С .Попова,Социална медицина, С., 2009
 4. Грънчарова,Г.Управление на здравните грижи МУ-Пл,. 2011
 5. Димитрова, Св., Промоция на здравето, Ст. Загора, 2013
 6. Ивков, Б., Промоция на здравето- основни понятия и дефиниции, в: Ламбов, Д. Що е промоция на        здраве?, в: http://zdraveto.biogspot.com/2010/09/0130.html
 7. Мухина,С.,Търновска,И.,Теоритични основи на сестринските грижи,МУ-Пл, 2006
 8. Промоция на здравето- същност и социално-медицинско значение, B:http://medic.etiiena.info/topics/so/641,
 9. Чанева, Г.И.Стамболова,Управление на здравните грижи,Филвест, С., 2007
 10. Стамболова, И, Мениджмънт и етика в общата медицинска практика, С., 2008