Razrabotki

Пропаганда и убеждаваща комуникация

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

Съдържание

 1. Пропаганда
 2. Демократично общество и пропаганда
 1. Ценности на пропагандата
 2. Ефективност на пропагандата
 3. Методи на пропагандата
 4. Общо за Пропагандата
 5. Убеждаваща комуникация
 6. Заключение

Използвана литература:

 1. Липман, У. „Обществено мнение“, Издателство „ЛИК“, 2001 г.
 2. Радева, В., „Убеждаваща комуникация и диалог.”, София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014 г.
 3. Райнов, В., „Символното поведение на човека.”, София: Издателство на БАН, 1993 г.
 4. Руменчев, В., „Невербална комуникация в публичната реч и деловото общуване”, София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2006 г.
 5. Христов, Ч., „Убеждаване и влияние”, София: „Сиела“, 2008 г.