razrabotki

Пространството и формата в детската рисунка

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - реферат 

Съдържание:

  1. Увод
  1. Пространството като изразно средство в детската рисунка
  1. Периоди на пространственото възприемане изобразително отразяване

3.1. Изобразително диференциране в двуизмерна плоскост, отразяване на отно­шенията ниско-високо, ляво-дясно

  1. Изобразително диференциране на третото измерение в обемната форма, отразяване на отношенията близко-далеко

4.1. Истинско начало на пространствено изобразяване

  1. Усещане на формата в детската рисунка

Литература: 

  1. Бояджиева, Н., Възпитание чрез изкуството. С., 1994, с. 19-20.
  2. Занков, О., Развитие и диагностика на изобразителните способности на децата от предучилищна и начална училищна възраст. В.Т., 2005, с, 8.
  3. Минчев, Б. и др., Ръководство за изследване на детето – І част. С., 2000, с. 231.