Razrabotki

Противовирусни лекарствени средства

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

Съдържание:

  1. Същност на противовирусните средства
  2. Видове противувирусни средства
    • Противовирусни лекарства
    • Антихерпесни лекарства
  3. Нуклеиновите киселини -вируси – класификация, на база съдържание на нуклеинови киселини


Използвана литература:

  1. Михов, М. „Обща и специална патология”, Бл., 2003 г.
  2. Танчева, Л. Основи на фармакологията и токсикологията, 2019 г.