Razrabotki

Противодействие на тероризъм – функция на държавата или обществен консенсус

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

20 страници - теоретична разработка

Съдържание

  1. Увод
  1. Теоретично формулиране на тероризма
  1. Противодействие на тероризма функция на държавата
  1. Общи изводи

Използвана литература:

  1. Бекярова Н., Демография и сигурност, С., 2004.
  2. Досев, Н., „Тероризъм и противодействие”, Шумен, 2007.
  3. Загоров, О., Тероризмът: Психология, идеология, геополитика, Военно издателство, 2007г.;
  4. Йотов, Б., „Наказателноправна характеристика на троризма”, С., 1997.
  5. Попов, Хр., „Тероризмът. Психосоциални корени, последствия и интервенции”, С., 2005.
  6. Проданов, Васил. Секюритизацията и десекюритизацията като характеристики на съвременните общества.//Международни отношения, 2010, № 3.