Razrabotki

Професионален стрес. Същност и форми за преодоляване

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. Професионален стрес
  • Причини за възникването на стреса на работното място
 3. Форми за преодоляване на професионалния стрес
  • Профилактика на стреса
  • Стратегии за справяне със стреса.
  • Превенция на стрес на работното място.
 4. Заключение

Използвана литература:

 • Карастоянов, Г., Величков, А. Медиатори на стресовите влияния във войскова среда, сп. Българско списание по психология, бр. 3/1999, с. 76- 86.
 • Карастоянов, Г. Изследване влиянието на социалната подкрепа като модератор на стреса, сп. Българско списание по психология , бр.1/1995, с. 41- 49.
 • Карастоянов, Г. , Русинова - Христова, А. (1998). Възможности за използване на личностовите типове на Карл Юнг за намаляване на стреса и подбор на кадри и във военна среда. Научен симпозиум "Предизвикателствата на стреса", гр.Хисар, 1996г., Сборник от научни доклади, с. 271- 282, С. ИМО "Св. Георги Победоносец".
 • Карастоянов, Г. , Русинова Христова. Метод за оценка на възприетия стрес. Международен научен конгрес “Спорт, стрес, адаптация”, София, България, 23-24 октомври 1999 г.
 • Михов, М. Обща и специална патология”, Бл., 2003.
 • Мирчева, К. Стратегии за преодоляване на стреса. Обществено възпитание, І, 3, 2008.
 • Мирчева, К. Стрес и психични стратегии за справяне, София, 2010.