Razrabotki

Професионална етика на социалния педагог

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

9 страници - реферат

Съдържание:

 1. Увод
 2. Етичен кодекс на ДПС
 3. Естество на работа на социалния педагог
 4. Грешки в професионалната етика на социалния педагог
 5. Училището като нова възможност на приложение на социално- педагогическата дейност
 6. Заключение

Литература

 1. Бижков, Г. Социално-педагогическа работа в училище, статия, сп. Педагогика, кн. 2, 2007
 2. Бижков, Г. Социално-педагогическа работа в училище, статия, сп. Педагогика, кн. 11, 2005
 3. Георгиев, Георги. Педагогическа етика. Издателство „Фабер“, В. Търново, 2017.
 4. Николаева, С. Социалната педагогика – научни рамки и социални проекции, В; Неформално образование, С. 2008 Сапунджиева, Кл. Състояние и перспективи на социалната педагогика в България,  Педагогика, кн. 1, 2007
 5. Рангелова, Е., Механджийска, Г., Методи на социалната работа. С.,