Razrabotki

Професионална ориентация на осмокласниците

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Изследване - 12 страници

Съдържание:

­­­­­­­­­­­­­­­­­

 1. Въведение
 2. Обект
 3. Предмет
 4. Цел
 5. Задачи
 6. Хипотеза
 7. Теза
 8. Методи за проучване на професионалната ориентация на учениците
 9. Анализ
 10. Използвана литература

 

Използвана литература:

 • Василев, Д., я. Маджарова, „Теория и методика на професионалното ориентиране”, университетско издателство „ Св. Климент Охридски”, С., 2003.
 • Иванова, Зд., „Психична готовност за избор на професия”, издателство „Народна просвета”, С., 1976.
 • Трифонов, Тр., Ст. Евтимов, Б. Димитров, „Психология на професионалното ориентиране, трудово обучение и техническо обучение”, Бл., 1990.