Razrabotki

Професионални изисквания към уменията за словесно общуване в педагогически контекст

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание

 1. Увод
 1. Аргумент:
 1. Изложение
 1. Обобщение и изводи
 1. Препоръки
 1. Заключение


Литература:

 • Василев, В/ Рефлексията в познанието, самопознанието и практиката. 2006
 • Дянкова Гергана, Практикум по говорна култура- част 1, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград, 2005
 • Дянкова, Г. Словесно общуване. С., 2002
 • Кръстев, Б., „Граматика за всички”, 1992
 • Пенчев Пенчо, Говорна култура, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград, 1991
 • Пенчев, П., „Говорна култура”, 1994
 • Рашева-Мерджанова, Яна. Комуникация и компетнтност – еволюционна гледна точка. В сб. Комуникативната компетентност в съврeменния научен дискурс. С., Булвест 2000, 2005
 • Тилков, Д., Бояджиев, Т., Българска фонетика, С., Наука и изкуство, 1990