razrabotki

Професионални изисквания на учителя

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страница - реферат

Съдържание

1. Увод

2. Професиограма на психологическите изисквания към учител. 2.1. Професионално значими изисквания към учителя

3. Професионално значими изисквания към учителя

4.Съвременни изисквания към учителя

4.1. Състояние на професионално-педагогическата подготовка на учителите

5. Изводи и заключение

Използвана литература:

  • Андреев М., (2001) Образование и общество, Педагогическа социология, София
  • Ванева, В. (2010) Акмеология и педагогика. сп. „Педагогика”, бр.1.
  • Василев, В. (2006) Рефлексията в познанието, самопознанието и практиката. „Макрос”, Пловдив
  • Гекова, С., Вълчев, Р. и др. (1992) Проблеми на професионалния труд и личността на учителя: Въведение в педевтологията. Бургас.
  • Кръстева, А. (2006) Творчеството в учителския труд. сп. „Начално образование”, бр.3.
  • Жекова, Ст., Н. Колева и екип (1992) Проблеми на професионалния труд и личността на учителя. Бл.
  • Маджирова, К. (2004) Мониторинг и оценяване на дейността на учителя. сп. „Педагогика”, бр.4
  • Мереджанова, Я. Прогесионално и кариерно развитие в структурата на една академична проблематика//сп. Педагогика, бр. 6/2002.
  • Стефанова, М. Учителското портфолио – иновационна техника за диференцирано оценяване на качеството на учителската дейност. Управление на средното образование, 2006.
  • Тодорина, Д., Марулевска, К. (2010) Педевтология. Благоевград.