razrabotki

Професионални изисквания на учителя. Кариерно развитие

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - реферат

Съдържание:

 1. Увод
 2. Професиограма на психологическите изисквания към учителя
  • . Професионално значими изисквания към учителя
 3. Професионално значими изисквания към учителя
 4. Съвременни изисквания към учителя

4.1. Състояние на професионално-педагогическата подготовка на учителите

 1. Изводи и заключение

 

Използвана литература:

 • Андреев М., (2001) Образование и общество, Педагогическа социология, София
 • Ванева, В. (2010) Акмеология и педагогика. сп. „Педагогика”, бр.1.
 • Василев, В. (2006) Рефлексията в познанието, самопознанието и практиката. „Макрос”, Пловдив
 • Гекова, С., Вълчев, Р. и др. (1992) Проблеми на професионалния труд и личността на учителя: Въведение в педевтологията. Бургас.
 • Кръстева, А. (2006) Творчеството в учителския труд. сп. „Начално образование”, бр.3.
 • Жекова, Ст., Н. Колева и екип (1992) Проблеми на професионалния труд и личността на учителя. Бл.
 • Маджирова, К. (2004) Мониторинг и оценяване на дейността на учителя. сп. „Педагогика”, бр.4
 • Мереджанова, Я. Прогесионално и кариерно развитие в структурата на една академична проблематика//сп. Педагогика, бр. 6/2002.
 • Стефанова, М. Учителското портфолио – иновационна техника за диференцирано оценяване на качеството на учителската дейност. Управление на средното образование, 2006.
 • Тодорина, Д., Марулевска, К. (2010) Педевтология. Благоевград.