razrabotki

Професионално квалификационни степени на обучение на учителя

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - реферат

Съдържание:

 1. Увод
 1. Продължаващо професионално обучение на учителити
 1. Обучението и квалификацията на обучаващите в контекста на ученето през целия живот
 1. Степени на професионална квалификация
 1. Цели и принципи на обучението
 1. Формално, неформално и информално обучение
 1. Изводи

Литература: 

 1. Дни на ученето през целия живот-учене за всеки. IIZDVV, София, 2001.
 2. Дни на ученето през целия живот. IIZDVV, София, 2003.
 3. Национални политики за учителите. Регионален международен семинар. ЮНЕСКО-ИО, С., 2003.
 4. Наредба № 5. Относно условията за повишаване квалификацията напедагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационните степени. МОН, С., 29.12.1996.
 5. Георгиева, Н., Д. Миткова, Н. Райчева. Дидактически модели за активно учене по природоматематическите учебни предмети. –  В: Съвременното обучение между теорията и практиката.  С .  Петров,  П.,  М.  Атанасова. Образователни технологии и стратегии на учене.  С .,  Веда–  Словена, 2001.