Razrabotki

Професионално образование в България

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Анализ на професионалното образование в България
 3. Промени отразяващи се върху системата на професионално образование
 4. Придобиване на професионално образование
 5. Заключение

 

Литература:

 • Баев, Ст. и др.,Анализ на продължаващото професионално обучение в страната, 2006 г.
 • Бонева, Любомира. Професионалното усъвършенстване, квалификацията и развитието - важни фактори за мотивиране на учителските кадри / Любомира Бонева.  (Теория и опит). // Педагогика (София), 2003, N 9
 • Кушева, Р., Цветкова, Н. Иновативни идеи и теории за обучение в дигитална среда// Педагогика, 2011, № 1.
 • Тодорина, Д.., Марулевска , Кр. Педевтология. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2010
 • Закон за професионалното образование и обучение, ЗПОО (1999 г., последно изменен през 2018 г.)
 • Министерство на труда и социалната политика, 2017 г