Razrabotki

Професионално-педадодически качества на учителя, заначими за педагогическата му дейност

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - разработка

Съдържание

  1. Характеристика на личността на учителя.
  2. Учителят като основна фигура във учебния процес
  3. Качества на учителя и личностни стилове на учебно-възпитателна дейност
  4. Личностни качества произвеждащи значими образователни резултати
  5. Стилове на учебно-възпитателна работа на учителите. 

Литературни източници:

  • Десев, Л., Педагогическа психология: Психопедагогика. – 3 издателство: Аскони. София, 2003 г.
  • Маслоу, Е. Мотивация и личност, София, 2001 г.
  • Оракова, М., Рефлексивното „Аз”, Бл., 2000 г.
  • Николов, П., Н. Александрова, Л. Кръстев. Педагогическа психология. Бл.,2007.
  • Стоянов, В., Организационна психология, Псидо, Бс., 2005