Razrabotki

Процесът на социализация

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - разработка

СЪДЪРЖАНИЕ:

  1. СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА
  1. ПРОЦЕСЪТ НА СОЦИАЛИЗАЦИЯ
  1. ЧОВЕКЪТ В ПРОЦЕСИТЕ НА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА
  1. ФАКТОРИ НА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА
  1. МЕХАНИЗМИ НА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА


Използвана литература:

  1. Андреева, М.Л., Социална психология, христоматия, Издателство “Дилок”, С., 2001
  2. Братанов, П.И., Модели на социалната комуникация, Университетско изд. “Стопанство”, СV, 2003
  3. Джонев, С., Социална психология. Том 2, Общуване. Личност. Издателство „Софи –Р“, С., 1996.
  4. Стоицова, Т., Живеем с другите – социалнопсихологически проблеми. Нов Български университет, С., 1998.