Razrabotki

ПР (пъблик рилейшънс) в образованието

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници 

Съдържание

 1. Увод
 2. Изложение
  • Ефективен пъблик рилейшънс на училището
 3. Заключение

Използвана литература: 

 

 • Георгиева, В. Образователен маркетинг. Бл., 2005
 • Лефтерова, Д., Георгиева, В. Образователен маркетинг и връзки с обществеността. С., 2003
 • Кътлип. М. Скот. Ефективен Пъблик Ро;ейшънс. 2 издание
 • Маринов, Р. Пъблик рилейшънс. С., 2001
 • Попкочев, Т., Димитров, Д. Качество на образованието. Проблеми и технологии на управление. Издателство „Неофит Рилски“,  Бл., 2013
 • Райков, Здр. Технология и техника на публичната комуникация. С., 2001
 • Стойков,Л., Пачева,В. Връзки с обществеността и бизнескомуникация. С., 2005