Razrabotki

Психично развитие в периода на ранната зрялост

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници

Съдържание

  1. Въведение
  2. Психологична характеристика на ранната зрялост (от 20 до 40 г.)

2.1. Период на ранна зрелост (младост).

  1. Заключение

 

Използвана литература:

  • Георгиев, Л. Психология на възрастните. Издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2003.
  • Георгиев, Л. Психология на възрастните. Издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2011.
  • Минчев, Б. Психология на човешкото развитие. Варна, 2005.
  • Стаматов, Р. , Минчев, Б. Психология на човека. Пловдив, 2003.
  • Сийман, Д. Психология. Издателство „Нов български университет“. С., 418-420
  • Стойков, И. Педагогическа и възрастова психология. Велико Търново., 2001.