Razrabotki

Психично развитие на ранната зрялост

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници

Съдържание:

 1. Въведение
 2. Психологична характеристика на ранната зрялост
 3. Младежката възраст
  • Ранна зрелост и търсене на интимност
 4. Начало на отиване към възрастност
 5. Преходна възраст

Използвана литература:

 • Гардър, Х. Нова теория за множествените интелигентности на 21.век. СИЕЛА, 2004.
 • Георгиев, Л.С.Психология на развитието и възрастова психология, С., 2005.
 • Георгиев, Л. Психология на възрастните. Благоевград, 2011.
 • Десев, Л. Речник по психология. София, 1999.
 • Маджаров, Г. Индивидуално развитие на психиката. Онтогенезис. В. Търново, 2001.
 • Минчев, Б. Психология на човешкото развитие. Варна, 2005.
 • Сиймън Дж, Дъглас, К. Психология.Нов български университет. София
 • Стойков, И. Педагогическа и възрастова психология. Велико Търново., 2001.