Razrabotki

Психично развитие през същинската зрялост

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. Психично развитие през същинската зрялост
 3. Заключение

Използвана литература:

 1. Алаксандрова, Н. и др. Възрастова и педагогическа психология. Благоевград. 1990.
 2. Георгиев, Л. Психология на възрастните. Благоевград. 2003.
 3. Георгиев, Л. Психология на възрастните. Благоевград, 2011.
 4. Маринова, Ем. Жан Пиаже. С. 1998.
 5. Минчев, Б. Психология на човешкото развитие. Курс лекции. Варна, 2005.
 6. Николов, П., Психология. Благоевград. 2007.
 7. Стаматов, Р. Минчев, Б. Психология на човека. Издателска къща „Хермес“, Пловдив, 2003.
 8. Хекимова, М. Възрастова и педагогическа психология. Смолян. 1993.