Razrabotki

Психологическа характеристика на младостта. 1 вариант

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 9 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. Психологична характеристика на младостта
 3. Ерик Ериксън и определенията му за младостта
 4. Ранна зрялост и търсене на интимност
 5. Заключение

Използвана литература:

 • Георгиев, Л. Психология на възрастните. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Бл., 2003.
 • Минчев, Б. Психология на човешкото развитие. Издателството на Варненския свободен университет Варна, 2005.
 • Минчев, Борис. Психология на човешкото развитие. Университетско издание, ВСУ „Черноризец Храбър”, 2011
 • Мутафова, М. Въпроси на възрастовата и педагогическа психология. 2015.
 • Сиймън Дж, Дъглас, К. Психология.Нов български университет. София
 • Стойков, Ил. Педагогическа и възрастова психология. 2001.