Razrabotki

Психологическа характеристика на младостта. 2 вариант

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 8 страници

Съдържание:

  1. Въведение
  2. Психологична характеристика на младостта
  3. Обобщение
  4. Използвана литература

Използвана литература:

  • Георгиев, Л.С.Психология на развитието и възрастова психология, С., 2005.
  • Георгиев, Л. Психология на възрастните. Благоевград, 2011.
  • Ериксън, Ерик. Идентичност. Младост и криза. С. , Наука и изкуство, 1996
  • Минчев, Б. Психология на човешкото развитие. Варна, 2005.
  • Стойков, И. Педагогическа и възрастова психология. Велико Търново., 2001.