Razrabotki

Психологически модели на поведение на потребителите и фактори, оказващи влияние върху тях

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 20 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. Видове (стилове) на потребителско поведение

2.1.Класификация според Дж. Блекуел, Енджел и Миниърд

3.Обобщена класификация за стиловете на потребителско поведение

 1. Фактори и стратегии в поведението на потребителя
 2. Етапи в процеса за вземане на решение за покупка
 3. Влиянието на външната среда върху процеса на вземане на решение за покупка

Литература

 1. Аврамов, В., Потребителско поведение, С., 1996.
 2. Кръстев, Л. Икономическа психология, Благоевград,
 3. Кръстев Л. Бизнеспсихология, Благоевград, 2002.
 4. Паунов, М., Организационно поведение.
 5. Стивънсън, Л., Седем теории за човешката същност, Гал-Ико, С., 1994.
 6. Стоянов, В., Свободната пазарна икономика, Галик, С., 2000.
 7. Ушева, М. Поведение на потребителя. Университетско издателство “Неофит Рилски”, Благоевград, 2013
 8. Шарден, П. Т., Бъдещето на човека, ИК „Захарий Стоянов”, С., 2003.