Razrabotki

Психологически условия за формиране на качества на мисленето в предучилищна възраст

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - разработка

Съдържание

 1. Увод
 2. Акценти върху особеностите на мисленето на децата от предучилищна възраст
 3. Заключение

         Използвана литература:

 1. Димитров, Д., Стоименова, В.,Стоянова К. Педагогическо взаимодействие в детската градина (Изисквания и идеи за организиране). Учебно помагало
 2. Колева, М. Педагогическа технология за опознаване на околната действителност от децата в предучилищна възраст. , Благоевград, 2004
 3. Кръстев, Л. Особености на детското мислене. Юбилеен годишник на ФППП , Благоевград, 1999г.
 4. Манчев, Й. Психология. Сливен, 1994
 5. Минчев, Б., Лекции по психология на развитието. Версия 2003г
 6. Мутафова, М., „Самопознанието в обучението на талантливите студенти”, Бл., 2007 г.
 7. Николов, П. Педагогическа психология. Закономерности на логическото познание. Университетско издание „Неофит Рилски”, Блг. 2007
 8. Пирьов, Г. Проблеми на когнитивната психология. Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, С. 2000
 9. Пеев, С., Р. Стаматов. Развитие на детското мислене, Пловдив, 1994.
 10. Сотирова, М. Детската нестандартност. С. 2002
 11. Стаматов, Р. Детска психология. Издателска къща „Хермес”,Пловдив, 2000, 2003
 12. Стаматов, Р., Детска психология, Пловдив, 2000
 13. Трифонов, Т.М.  Обща психология. Издателска къща „Памет”, 1996.
 14. Янакиева, Е. Предучилищна педагогика. Repetitorium(1). Благоевград 2008