Razrabotki

Психологична характеристика на дълголетието

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 8 страници

Съдържание

  1. Увод
  2. Психологична характеристика на дълголетието
  3. Заключение
  4. Използвана литература

Използвана литература:

  • Георгиев, Л. Психология на възрастните, Благоевград, 2011.
  • Георгиев, Л. Психология на възрастните, Благоевград, 2003.
  • Гергов, Т. Личностни аспекти на старостта, Благоевград, 2015.