Razrabotki

Психология на рекламата

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - разработка

Съдържание

 1. Увод
 1. Същност на рекламната комуникация
 1. Ролята на посланието в рекламата
 1. Психологически процеси в рекламното изкуство
 1. Психология на рекламното и пропагандното въздействие
 1. Емоциите в рекламата
 1. Фактори за повлияване
 1. Изводи

Използвана литература:

 • Доганов, Д., Палфи, Френц, Рекламата какво е. Издателство „Принцес“, София, 2000
 • Катранджиев, Х., Методологически аспекти при разработване на рекламна кампания, Университетско издателство „Стопанство“, София, 2008
 • Флорак, Арнд, Скарабис, Мартин. Психология на рекламата. 5/2004
 • Ценьов, В., Психология на рекламата. Издателство „Изток-Запад“, 2007